top of page

Makaleler

 

Tüm liste için,  Google Akademik hizmetini kullanabilirsiniz.
Önemli makalelerin, Türkçe özlerini en altta bulabilirsiniz, liste zamanla genişleyecek.

 

 

Intermodal Coupling as a Probe for Nanomechanical Modes.

AB Ari, CM Karakan, C Yanık, İİ Kaya, MS  Hanay.

Physical Review Applied 2018, 9, 034024. 

 

 

Mass Spectrometry Using Nanomechanical Systems: Beyond the Point-Mass Approximation

JE Sader, MS Hanay, AP Neumann, ML Roukes.

Nano Letters 2018, 18 (3), pp 1608–1614 .

 

Piezoresistive Silicon Nanowire Resonators as Embedded Building Blocks in Thick SOI

MN Esfahani, Y. Kilinc, Y., MC Karakan, E Orhan, MS Hanay, Y Leblebici, BE Alaca. 
Journal of Micromechanics and Microengineering 
2018,  28 (4), 045006 .

 

Towards Microwave Imaging of Cells.

M Kelleci, H Aydogmus, L  Aslanbas, SO Erbil, MS Hanay.
Lab on a Chip,  2018, 18, 463 

 

Numerical Analysis of Multi-Domain Systems: Coupled Nonlinear PDEs & DAEs with Noise.
A Demir and MS Hanay. 
IEEE Transansaction on CAD, 37, 7 (2018). 

 

Nanomechanical Motion Transducers for Miniaturized Mechanical Systems. 
T
 Kouh, MS Hanay, KL Ekinci.
Micromachines 8 (4), 108 (2017). 

 

Inertial imaging with nanomechanical systems

MS Hanay, SI Kelber, CD O'Connell, P Mulvaney, JE Sader, ML  Roukes.
Nature Nanotechnology 10 (4), 339-344 (2015).

 

Neutral particle mass spectrometry with nanomechanical systems. 
E Sage, A Brenac, T Alava, R Morel, C Dupré, MS  Hanay, ML Roukes, L Duraffourg, C Masselon, S Hentz.
Nature Communications 6, 6482 (2015).

 

Graphene field effect devices operating in differential circuit configuration.
C Nyffeler, MS Hanay, D Sacchetto, Y  Leblebici.
Microelectronic Engineering 145, 149-152 (2015).

 

Single-protein nanomechanical mass spectrometry in real time
MS Hanay, S Kelber, AK Naik, D Chi, S Hentz, EC  Bullard, E Colinet,  L Duraffourg, ML Roukes.
Nature Nanotechnology 7 (9), 602-608 (2012).

 

Towards single-molecule nanomechanical mass spectrometry.
AK Naik, MS Hanay, WK Hiebert, XL Feng, ML  Roukes. 
Nature N
anotechnology 4 (7), 445-450 (2009).

 

Değerlendirme Altındakiler

 

Mode-shape perturbation induced by analyte adsorption in nanomechanical sensors, M Yüksel ve MS Hanay (under  review)

 

 

 

Inertial Imaging with Nanomechanical Systems

 

Nature Nanotechnology 10, 339-344

 

MS Hanay, SI Kelber, CD O'Connell,
P Mulvaney, JE Sader, ML Roukes

 

Nanomekanik Sistemlerle Atalete-Dayalı Görüntüleme

 

Nanoelektromekanik sistemler ile kütle ölçümleri son on yılda önemli gelişmeler katetmiştir. Nanoelektromekanik sistemler ile artık gaz numunelerin çok hassas ölçümleri, atomik seviyede kütle ölçümleri ve protein moleküllerinin tek tek kütlelerinin belirlenmesi sağlanmıştır. Bu makalede, bir numunenin kütlesel dağılımının da nanomekanik algılayıcılarla ölçülebildiğini - gerçek zamanlı olarak ve moleküler boyutlara inebilecek düzeyde- gösteriyoruz. Her bir tek molekül soğurulma olayı, devrenin tüm titreşim kiplerinde keskin ve eş zamanlı değişimlere yol açar. Bir çok titreşim modunu aynı anda ölçerek, dağılımın uzamsal momentlerinin hesaplanabileceğimi, her bir numune tek tek soğuruldukça gösterebiliriz. Bu yeni tekniği, hem deneysel çok titreşim modlu ölçümlerde hem de sayısal simülasyonlarla göstererek, dağılımın toplam kütlesi, soğurulma konumu, boyutu ve şekli gibi bilgileri elde edebiliriz. Konvansyonel görüntülemeden farklı olarak, görüntülenebilecek en düşük boyut, dalga-boyuna bağlı difraksiyon tarafından kısıtlanmaz. Bunun yerine, mekanik algılayıcının frekans gürültüsü bu sınırı belirler. Geliştirilmiş nanoelektromekanik devrelerin, moleküler-düzeyde görüntüleme yeteneğini sahip olduğu öngörülmektedir. 

 

 

Single-protein nanomechanical
mass spectrometry in real time

 

Nature nanotechnology 7 (9), 602-608

 

MS Hanay, S Kelber, AK Naik, D Chi, S Hentz, EC Bullard, E Colinet, L Duraffourg, ML Roukes

 

Nanomekanik Sistemlerle tek-protein düzeyinde gerçek-zamanlı kütle spektrometresi

 

Nanoelektromekanik Sistemler (NEMS) çok yüksek hassasiyetle kütle ölçümü gerçekleştirebilirler. Daha önce, tek-molekül seviyesinde yüzlerce soğurulma ölçümünden alınan veri istatistiki yöntemlerle işlenerek, NEMS-tabanlı kütle spektrometresi gerçekleştirilmiştir. Burada, ilk defa tek-molekül düzeyinde ve gerçek-zamanlı NEMS-tabanlı kütle spektrometresini gerçekleşdik.  Her bir molekül tek tek NEMS salıngacı tarafından soğuruldukça, iki titreşim modunda ölçülen frekans kaymaları kullanılarak, molekülün kütlesi ve konumu hesaplanabilir. Bu çok-modlu tekniği kullanarak, NEMS-tabanlı kütle spektrometresinin potansiyelini göstermek için IgM komplekslerinin antibodilerini gerçek zamanlı olarak ölçtük. NEMS-tabanlı kütle spektrometresi, emsalsiz ve gelecek vaadeden bir kütle spektrometresi tekniğidir: bu teknik yüksük molekülleri de ölçebilir, ve moleküler kütle arttığı halde iyileşen bir çözünürlük gücü sunmaktadır, ve kütle spektrumunun, molekül-molekül oluşturulmasına imkan tanır. 

Toward single-molecule
nanomechanical mass spectrometry

 

Nature Nanotechnology 4 (7), 445-450

 

AK Naik, MS Hanay, WK Hiebert, XL Feng, ML Roukes

 

Moleküler Düzeyde Nanomekanik Kütle Spektrometresine Doğru

 

Kütle spektrometresi, düşük miktardaki bir protein numunesinin hızlı ve kantitatif (niceliksel) analizini başarabilmektedir. Biyokimyasal analizin giderek daha küçük ölçeklere inmesi, ve nihayetinde tek-hücre boyutunda bir numune hacmini hedeflemesi, devam eden bir trenddir; bu trendde tek-molekül düzeyinde ölçüm gerçekleştirmek gerekli olacaktır. Nanoelektromekanik sistemler, eşi görülmemiş bir duyarlılık sunar ki, bu sayede tek tek moleküllerin tartılması olanağı vardır. Bu çalışmada, ilk kez tek-tek biyomoleküllerin nanomekanik sistemler tarafından algılanmasına dayanan bir kütle spektrometresi gerçekleştirilmiştir. Meydana getirdiğimiz nanoelektromekaniksel kütle spektrometresi sisteminde, protein molekülleri ve nanoparçacıklar, Elektrospray İyonizasyon yöntemiyle sıvı fazdan, oda koşullarında gaz fazına geçirilir; daha sonra bu moleküller heksapol iyon rehberleri vasıtasıyla yüksek vakumdaki nanomekanik algılayıcısına taşınırlar. Keskin frekans atlamaları, ki büyüklükleri ölçülen molekülün kütlesiyle orantılıdır, çok-yüksek-frekanslarda faz-duyarlı ölçüm yapan elektronik sistem tarafından kaydedilir. Bu şekilde yüzlerde tek-molekül ölçümünden elde edilen kütle spektrumu, tekniğin gelecekteki olanaklarına delalet eder. Bu çalışmada, kısa dönem içinde tekniğin daha da ileri götürülmesini sağlayacak, bir kısmı sadece nanoelektromekanik tabanlı kütle spektrometresine özgün olan, özellikleri de sunacağız. 

bottom of page