top of page

Grup Haberleri

Eğitim Ödülleri
Selim Hanay aynı gün içinde öğretimle ilgili iki ödül aldı: Bilkent Üniversitesi'nin Eğitimde Yüksek Başarı Ödülü ve Makine Mühendisliği 2018 dönemi tarafından seçilen En Çok İlham Veren Öğretim Üyesi Ödülü. Seçme komitesine ve Makine Mühendisliği öğrencilerine teşekkür ediyoruz.
NMC 2018 Konferansı
NMC 2018 konferansında grubumuzdan iki konuşma vardı. Arda Seçme, mikrodalga algılayıcıların çok-modlu ölçümleri ile hücre analizi konusundaki araştırmalarımızı anlattı. Mert Yüksel ise mekanik rezonatörlerin yüksek modlarının kullanılmasıyla algılama konusunda bir konuşma verdi. 
Yeni Makale:
NEMS üzerindeki molekülün Taylor Açılımı
 
Bir molekülün şeklini tasvir eden fonksiyonun merkezi etrafındaki Taylor açılımının herbir terimi, bu molekülün üzerine konduğu NEMS algılayıcısının her bir mekanik modunun tepkisine bağlamlandırabilir. Keşfettiğimiz bu bağlantıyı kullanarak, sadece mekanik ölçümlerden bir molekülün kütlesel şeklini  bulmak için bir yöntem geliştirdik. Yayımladığımız bu makalenin başlığı: Mass Spectrometry Using Nanomechanical Systems: Beyond the Point-Mass Approximation şeklindedir ve kısa zaman önce NanoLetters dergisinde yayımlanmıştır. Bu ortak çalışma, başyazar John Sader (University of Melbourne ve Caltech) ve Caltech'ten Adam Neumann ile Michael Roukes ile yürütülmüştür. 
 
Yeni Makale:
Kalın MEMS ile Tümleşik Nanotel Rezonatörler
 
Kalın MEMS tabakasına yapısal olarak bağlı olan çok ince (50 nm ve altı) nanotellerin mekanik rezonans hareketlerini ölçmeyi başardık. Makalemiz kısa süre önce yayınlandı, Journal of Micromechanics & Microengineering dergisinde. Bu çalışma EPFL'de Leblebici araştırma grubu ve Koç Üniversite'sinde Alaca araştırma grubuyla yapılan ortak çalışmayla gerçekleştirildi. 
 
Yeni Makale - Lab on a Chip
 
Yeni makalemiz, Towards Microwave Imaging of Cells, (Hücrelerin Mikrodalga Görüntülenmesine Doğru), minyatür sistemler ve çip üstü laboratuvarlar alanındaki öncü dergilerden Lab on a Chip dergisinde yayımlanmak üzere kabul edildi. Bu linke tıklayarak makaleye ulaşabilirsiniz.
 
Makalede, bir mikroakışkan sistem içinden geçen hücrelerin boyut ve konum bilgilerinin ölçtük: bunu yapmak için de mikrodalga rezonatörlerin ilk iki modunun nasıl kullandık. 
 
Mikrodalga algılayıcılar konusunda iyi bir takım çalışması yürüten ekibimizi tebrik ediyoruz: Mehmet Kelleci, Hande Aydoğmuş, Levent Aslanbaş and Selçuk Erbil. 
ERC Starting Grant
Hücreler için bir radar geliştireceğimiz bu proje, yeni bir hücre algılama cihazının ilk kez geliştirilmesini sağlayacak. Post-doc ve PhD öğrencileri arıyoruz.  

 

GEBİP 2017 Ödülü
 
TÜBA'ya destekleri için teşekkür ederiz.
Yeni Makale: NEMS için Çok Alanlı Model  
 
Prof. Alper Demir'in geliştirdiği yeni bir yaklaşım ile NEMS salıngaçlarını etkili bir şekilde inceleyebilecek bir çalışma ortaya konmuştur. NEMS salıngaçlarındaki elektronik devre elemanlarının toplu öğe modeli ile nanomekanik bir yapının dağıtılmış öğe modelini aynı modelde birleştirerek, salınım genliği ve faz gürültüsü gibi önemli parametrelerin elde edilebileceği bir sistem geliştirildi. Bu makale (Numerical Analysis of Multi-Domain Systems: Coupled Nonlinear PDEs & DAEs with Noise) IEEE TCAD dergisine kabul edilmiştir: ön yayın olarak  IEEE web sayfasından ulaşılabilir. 

 

Arxiv Ön - Mode Şekli Değişimi
Mert Yüksel, Arxiv server üzerinde yeni bir çalışmasını yayınladı: bir mekanik algılayıcının mod şekillerinin, numune ölçülmesi sonrası nasıl değiştiğini teorik ve nümerik olarak hesap ediyor. Nanomekanik algılamada, yüzey pürüzünün sonuçlara nasıl etki etkidiğini de gösteriyor. Avrupa Birliği  FP7 Marie Curie Programının katkısına teşekkür ederiz. 

 

En İlham Veren Öğretim Üyesi Ödülü
Makine Mühendisliği 2017 mezun öğrencileri tarafından verilen bu anlamlı ödül için teşekkür ederiz. 
BAGEP 2017 Ödülü
Bilim Akademisi'ne destekleri için teşekkür ederiz. 

 

Nano-Ölçekte Hareket: Derleme Makale
Nano-ölçekte hareket tetikleme ve ölçme üzerinde, açık eriişmi olan bir derleme makalesi yayınladık:  makaleye bu link üzerinden erişilebilir. Bu makale Prof. Kouh ve Prof. Ekinci ile ortak çalışma şeklinde yazıldı. Özellikle son zamanlarda önem kazanan yakın-alan optik, opto-mekanik ve mikrodalga kavite rezonatörlerle nanomekanik hareket ölçüm tekniklerini de içermesi açısından, yakın zaman literatürünü gözden geçirmek açısından faydalı olabilir. 

 

NMC 2017 Konferansı​
Nisan ayında gerçekleşen ve özellikle Kuantum Seviyesinde Algılama konularında özel konuşmaların olacağı bu konferansta, Selim Hanay da bir davetli konuşma verdi. 

Arxiv Önyayın
Son yaptığımız çalışmanın ön yayını,  Arxiv server üzerinden erişilebilir durumdadır. Çalışmaya dolaylı olarak destekleyen Avrupa Komisyonu, Marie Curie Programına (FP7) teşekkür ederiz. 

 

Reversible Computation 2016 Konferansı

Selçuk and Mert Bologna'da gerçekleşen Reversible Computation 2016 (Tersinir Bilgi İşleme 2016) konferansına katıldırılar. Nanomekanik ölçekte bükülmeye dayanan CSWAP (kontrollü yer değiştirme) kapısı tasarımı sunum olarak verildi. Makaleye bu linkten ve önbaskıya buradan erişebilirsiniz.

NMC 2016
 

NMC 2016 konferansına (Delft, Hollanda) grubumuz 6 poster ile katkıda bulundu (Çağatay, Hande, Ezgi, Mehmet, Selçuk ve Levent). Ayrıca konferansta, Atakan nanoölçekte enerji sönümleyiciler ile ilgili bir konuşma verdi. 

 

Courtesy of Roy Bijster

NMC 2015
 

NCM 2015 Konferansı'na grubumuz dört poster ile katıldı: Çağatay Karakan, Atakan Arı, Mustafa Kara ve Selim Hanay. Konferans sırasında öğrencimiz Atakan Arı, En İyi Kısa Sunum ödülünü kazandı - kendisini kutluyoruz. 

 

Bilkent Makine
Araştırma Günü 2015 
 

 

 

Bilkent Makine bölümündeki Lisans Üstü öğrencilerin araştırmalarını sundukları Bilkent Makine Araştırma Günü ilk kez 19 Haziran 2015'te gerçekleştirildi.  Öğrencimiz Çağatay Karakan En İyi Poster Ödülünü kazandı (Stefan Ristevski ile birlikte). Çağatay ve çalışma arkadaşlarını kutluyoruz.

Yeni Makale - Nature Nanotechnology

 

ABD'de Roukes araştırma grubunda başlayan ve daha sonra Caltech ve Melbourne Üniversiteleri ile ortak bir çalışma şeklinde devam eden çalışmamız Nature Nanotechnology dergisinde yayımlandı. Makalenin başlığı Inertial Imaging with Nanomechanical Systems (Nanomekanik Sistemler ile Ataletsel Görüntüleme). Çalışmanın diğer yazarları, Scott Kelber, Cathal O'Connell, Paul Mulvaney, John Sader ve Michael Roukes.

 

Damla Özkapıcı and Elif Asar
Tübitak 2209/A Ödülünü Kazandılar 

 

Lisans Öğrencilerimiz Damla Özkapıcı ve Elif Asar, Tübitak tarafından lisans öğrencilerinin araştırmalarını desteklemeye yönelik verdiği TÜBİTAK 2209-A programınından birer destek ödülü kazandılar. Başarılarından dolayı kendilerini kutluyoruz. 

Yoğun Madde Fiziği Toplantısı / Ankara

Dr. Hanay 20. Yoğun Madde Fiziği toplantısında davetli konuşmacı olarak seminer verdi. Toplantı bu sene Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.   

 

Arda Seçme Tübitak 2209/A Ödülünü Kazandı. 

 

Lisans öğrencimiz Arda Seçme TÜBİTAK 2209-A "Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programını" kazandı. Başarısından dolayı kendisini tebrik ediyoruz. 

 

TÜBİTAK 1003

 

Grubumuz, TÜBİTAK'ın Öncelikli Alanlara Yönelik 1003 projesini kazandı. Bu projede Dr. Dönüş Tuncel (Kimya), Dr. Oznur Tastan (Bilgisayar Mühendisliği) ve Prof. Ali Güre (MBG) ile ortak bir çalışma yürüterek, kanser teşhisinde kullanılabilecek, NEMS tabanlı elektronik burunlar üreteceğiz. Proje TÜBİTAK EEEAG tarafından, SB0203 alt programıyla desteklenmektedir.

OMNT Konferansı 2014

 Paris'te düzenlenen International Seminar on Nanomechanical Systems konferansında, Dr. Hanay davetli konuşmacı olarak bir seminer verdi. Konferans Fransa'nın, Mikro ve Nano Teknolojiler Observatory (OMNT) tarafından düzenlenmektedir. Grubumuzdan Çagatay Karakan da konferansa katıldı. 

NMC 2014

Dr.Hanay, Madrid'de düzenlenen Nanomechanical Sensing Conference konferansına katıldı. Bu konferansta, Caltech (Prof. Roukes) ve Melbourne Universitesi (Prof. Sader) ile yaptığımız ortak çalışma, Profesor Michael Roukes tarafından genel seminer olarak sunuldu. 

MSACL 2014
Selim Hanay, 2014 MSACL (Mass Spectrometry: Applications to the Clinical Laboratory - Klinik Laboratuvar Uygulamalarında Kütle Spektrometresi) Konferansında bir konuşma verdi. 

 

TÜBİTAK 3501 

Grubumuz TÜBİTAK 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Desteğini kazanmıştır. Bu proje ile farklı ölçüm özelliklerini aynı NEMS algılayıcısı üzerinde gerçekleştireceğiz. Proje TÜBİTAK EEEAG tarafından desteklenmektedir. 

 

MEMS-TR'13

Türkiye'de MEMS alanındaki önemli etkinliklerden MEMS-TR'13'e katıldık ve ODTÜ'deki Brokerage Event on the MEMS and Microsystems Technologies etkinliğinde bir sunum verdik. 

 

 

Marie Curie Programı

Grubumuz, Avrupa Birliği tarafından Marie Curie Kariyer Entegrasyon Desteği ile ödüllendirilmiştir. 

 

bottom of page