top of page

Dersler

 

Mekatronik Sistemler 

Bu derste, Elektroniğin temelleri, dijital elektronik ve mikrodenetleyici kullanımı konularını işliyoruz. Aktüatörler, algılayıcılar ve veri yakalama alanlarından önemli örnekler de ders içeriğinde bulunmaktadır. Ders sırasında her hafta laboratuvar çalışması yapılmaktadır. Dönemin ilk yarısından itibaren, dersin laboratuvarları tüm öğrencilere çalışmaları için 7 gün 24 saat açık tutulmaktadır. 

 

Ders kapsamında her sene farklı bir proje yarışması tertiplenir: 

2018: Sürücüsüz mini Arabalar

2017: Meta-Materyal Kullanan Mekatronik Sistemler

2016: Engel Tırmanan Robotlar

2015: Pinpon Topu Hasat Robotları

2014: İnsansız Savaş Gemileri (Haberler)

 
Hücresel Biyomekanik
 

Bu derste, makro-ölçekli mühendislik problemlerinde geliştirilen tekniklerin, mikro-ölçekli hücre biyolojisi problemlerine uygulanabilmesi için gerekli bağlantıyı sağlayan İstatistiksel Mekanik ile başlıyoruz. Daha sonra Hücre Biyomekaniği alanındaki güncel deneysel teknikleri öğreniyoruz. Bu alandaki bir çok güncel konuyu işliyoruz: biyopolimer ağları, hücre zarı, hücresel yapışma, hareket, kasılma, ve mekanotransdüksiyon. 

 

Ders sırasında iki öğrenciden oluşan takımlar bir araştırma projesi üzerinde çalışırlar. Sağdaki figürler de 2014 yılında bu dersi alan öğrencilerin çalışmalarından örneklerdir. 

 

A: Yapay kalp kapakçığında stres ve yer değiştirme dağılımını gösteren model (Hande Aydoğmuş ve Ece Irmak Ulusoy). 

 

B: Yapay diz kapakçığında, von Misses stres dağılımı (Furkan Kaçar ve Berkin Tüner). 

 

C: Mikrofluidik Hücre Lisiz biriminde oluşan Elektrik Alanının simülasyonu (İlbey Karakurt ve Engin Kırıcı). 

Dinamik ve Kontrol 1

 

Bu derste, katı cisimlerin hareketi, Analitik Mekanik ve titreşim yapan sistemleri işliyoruz. 

 

bottom of page