top of page

Marie Curie Kariyer Entegrasyon Desteği

Bilkent Üniversite'sinde yürüttüğümüz NEMS çalışmalarına verdiği kısmi destek için Avrupa Konseyi, Marie Curie Kariyer Entegrasyon Desteği (CIG) programına teşekkür ederiz. 

 

Bu destek kapsamında yürüttüğümüz projede, Elektrosprey İyonizasyonu tekniği ile oluşturulan moleküllerin NEMS ile algılanması ve Ataletsel Görüntüleme tekniğiyle imajlarının oluşturulmasına çalışılacaktır. Ayrıca iki boyutlu ataletsel görüntüleme algoritmaları üzerinde de çalışılmaktadır. 

 

 

Nano-elektromekanik sistemler (NEMS) fiziksel parametreleri çok hassas ölçebilen algılayıcılardır. Son yıllarda, NEMS teknolojisinin kütle algılayıcısı olarak kullanılması, tek-molekül düzeyindeki kütle ölçüm deneyleri sayesinde, önem kazanmaya başlamıştır. Bu deneylerde NEMS ile kütle spektrometresi yapılabildiği gösterilmiştir. Ne var ki, bugüne kadarki ölçümlerde moleküller hep nokta parçacık olarak görülmüştür. NEMS cihazların gitgide daha küçük boyutlarda yapılması ve hedeflenen moleküllerin de nispeten büyük olması dolayısıyla, noktasal parçacık yaklaşımı artık çok geçerli olmamaktadır. Bu proje, güçlü bir NEMS algılama cihazı geliştirmek için ilk adım olacaktır. 

 

 

 

bottom of page